Упис 2014

Наша школа ће ове школе уписати ученике 3 смера:

  • 20 ученика у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији
  • 90 ученика у 3 одељења природно-математичког смера, од чега ће 30 ученика уписати двојезично одељење
  • 60 ученика у 2 одељења друштвено-језичког смера