Министар просвете проф др Томислав Јовановић донео је одлуку да се нашој школи одобри остваривање образовног програма обдарени ученици у рачунарској гимназији, почев од следеће школске године.

Наша школа се претходно обратила Министарству са захтевом за увођење овог образовног програма.

Наставни план и програм за обдарене ученике се реализује на основу Правилника за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду (Просветни гласник РС, бр26-04).

Рачунарска гимназија у Београду дала је сагласност да се у нашој школи, чији је оснивач Република Србија може несметано изводити настава према наведеном наставном плану и програму.