Обавештење о упису у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији

Ученици који су положили пријемни испит (математику) за обдарене ученике у рачунарској гимназији не попуњавају листе жеља у својој основној школи.

Кандидат се уписује у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији према редоследу који се утврђује на основу:

  1. Успеха на пријемном испиту
  2. Успеха на завршном испиту
  3. Успеха у претходном школовању, и то:

-        Опшег успеха од 6 - 8 разреда ОШ

-        Резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда ОШ из предмета математике, физике и информатике и рачунарства. Кандидату који је освојио 1. 2. или 3. место на републичком такмичењу у VIII разреду ОШ из математике, физике или информатике и рачунарства додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго и 80 за треће место.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у ово одељење оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати:

-        Носиоци дипломе „Вук Караџић“

-        Који су остварили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, према начину вредновања за остале кандидате који уписују средњу школу

-        Који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту

-        Који имају већи укупан број бодова на завршном испиту

Документацију из тачке 2. и 3. доставити, због рангирања кандидата, Гимназији „Бора Станковић“ 23. и 24.06.2014. од 8:00 до 12: 00 часова. Комисија за рангирање у гимназији саставиће ранг-листу кандидата 24.06. у 14:00. Информације о рангирању моћи ће да се добију 25.06. од 8:00 до 13:00.

Упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији обавиће се 26.јуна 2014. у Гимназији „Бора Станковић“ од 8:00 до 14:00.

Неопходна документација за упис:

  1. Пријава за упис
  2. Јавне исправе о завршеној основној школи
  3. Извод из матичне књиге рођених (може бити и старији од 6 месеци)
  4. Лекарско уверење о испуњености услова а1 (нормалан вид на близину) и д1 (нормална функција горњих екстремитета).