Уџбеници за школску 2015.-2016. годину

Актуелни списак уџбеника може се преузети из категорије Преузимање са нашег сајта или директно са линка.

Што се тиче литературе из предмета Рачунарство и Информатика, као и специјалних предмета на Информатичком, као и Рачунарском одељењу, информације о литератури (а некада и саму литературу у електронском облику) добијаћете од предметних наставника. То важи и за предмете који недостају на списку уџбеника.

Билингвално одељење природно-математичког смера користи литературу за природно-математички смер, а материјале на Енглеском, као и информације где се обрађиване наставне јединице могу наћи на Енглеском језику на Интернету, добијаће од предметних професора.