Упис у билингвално одељење природно-математичког смера

За упис у природно-математичко енглеско одељење гимназија организује бесплатну припремну наставу за ученике заинтересоване за полагање пријемног испита из енглеског језика. Припремна настава ће се одржавати сваког четвртка после шестог часа, почев од 3.марта у 19:30ч. (смена је поподневна). У преподневној смени школе термин одржавања је 13:15ч.