Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2016/2017. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину

Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику - субота 27.5.2017. од 10 часова

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) - недеља 4.6.2017. од 10 до 12 часова