Ученици гимназије „ Бора Станковић“ могу да се обрате члановима Тима за заштиту ученика од насиља, уколико примете насиље или трпе било који вид насиља.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

  1. Љиљана Златановић, директор
  2. Весна Стевановић, психолог
  3. Ирена Делчев-Веселиновић, педагог
  4. Мојашевић Сандра, проф. психологије
  5. Срђан Стојановић, школски полицајац
  6. Дејан Станковић, проф. информатике
  7. Петровић Предраг , родитељ
  8. Младен Митић и Душан Бранковић, ученици IV3
  9. Разредне старешине страна у сукобу

     Телефон школе: 018 527 621, 018 522 044

     Надлежне институције:

     Дом здравља: 018 503 503, 503 666

       Хитна помоћ: 94

     Центар за социјални рад: 018 244 881

     Завод за ментално здравље: 018 338 706

 

Важни документи везани за заштиту ученика од насиља налазе се у категорији за преузимање, Школски документи:

Акциони план - заштита деце

Индивидуални план заштите

Кораци у интервенцији