Упис 2015/16

БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

Гимназија „Бора Станковић“ ће четврту годину за редом уписивати билингвално одељење природно-математичког смера, на коме се оставарује 30% наставе на енглеском језику. Пријемни испит из енглеског језика за ученике који желе да се упишу билингвално одељење полаже се у одговарајућој средњој школи, почетком  јуна месеца. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу. Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни  профил.

Пријављивање кандидата и подношење докумената за ово одељење обављаће се у периоду 23. до 26. маја.

Пријемни испит из енглеског језика за ученике који су кандидати за упис у ово одељење обавиће се 30. маја.

Објављивање прелиминарних резултата биће најкасније до 10. јуна до 8 часова.

Коначни резултати пријемног испита биће објављени најкасније до 12. јуна до 12 часова.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Ученици који желе да упишу ово одељење полажу пријемни испит из математике. Пријемни испит је у облику теста који се састоји од 12 задатака са по 6 понуђених одговора. Максималан број бодова које ученик може остварити на пријемном испиту је 240. Задатке за пријемни испит одређује Министарство просвете. Ученик је положио пријемни испит уколико освоји најмање 120 поена. Ученици који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис: успех на пријемном испиту, успех на завршном испиту, успех у основној школи од 6. до 8. разреда и постигнути резултати на републичким такмичењима у 8. разреду из математике, физике, рачунарства и информатике (120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место).

На основу укупног броја бодова сачињава се ранг листа ученика. Првих 20 ученика на листи стиче право уписа у рачунарско одељење. За упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији неопходно је да ученик испуњава посебне здравствене услове: нормалан вид на близину (а1) и нормалнафункција горњих екстремитета (д1). Пријављивање, полагање и објављивање резултата пријемних испита за оба одељења ће бити накнадно истакнуто.

Пријављивање кандидата и подношење докумената за ово одељење обављаће се у периоду 23. до 26. маја.

Пријемни испит (тест из математике) за ученике који су кандидати за упис у ово одељење обавиће се 8. јуна.

Објављивање прелиминарних резултата биће најкасније до 10. јуна до 8 часова.

Коначни резултати пријемног испита биће објављени најкасније до 12. јуна до 12 часова.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

 

  • пријаву за упис
  • уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • извод из матичне књиге рођених (може истарије од шест месеци)
  • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за смер обдарених ученика у рачунарској гимназији