Језички смер

 

Програм за прву годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

4

148

2.

I страни језик

2

74

3.

II страни језик

2

74

4.

Латински језик

2

74

5.

Историја

2

74

6.

Географија

2

74

7.

Биологија

2

74

8.

Математика

4

148

9.

Физика

2

74

10.

Хемија

2

74

11.

Рачунарство и информатика

2

74

12.

Музичка култура

1

37

13.

Ликовна култура

1

37

13.

Физичко васпитање

2

74

СВЕГА:

30

1110

 

Програм за другу годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

4

140

2.

I страни језик

3

70

3.

II страни језик

2

70

4.

Латински језик

2

70

5.

Психологија

2

70

6.

Историја

2

70

7.

Географија

2

70

8.

Биологија

2

70

9.

Математика

3

140

10.

Физика

2

70

11.

Хемија

2

70

12.

Рачунарство и информатика

-

60

13.

Музичка култура

1

35

14.

Ликовна култура

1

35

15.

Физичко васпитање

2

70

СВЕГА:

30

1110

 

Програм за трећу годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

5

180

2.

I страни језик

5

180

3.

II страни језик

2

72

4.

Филозофија

2

72

5.

Историја

3

108

6.

Географија

2

72

7.

Биологија

2

72

8.

Математика

2

72

9.

Физика

2

72

10.

Рачунарство и информатика

1

36+30

11.

Музичка култура

1

36

12.

Ликовна култура

1

36

13.

Физичко васпитање

2

70

СВЕГА:

30

1110

 

Програм за четврту годину и број часова

Ред. бр.

Предмет

Недељни фонд

Годишњи фонд

1.

Српски језик и књижевност

5

160

2.

I страни језик

4

128

3.

II страни језик

2

64

4.

Устав и права грађана

1

32

5.

Социологија

3

96

6.

Филозофија

3

96

7.

Историја

3

96

8.

Математика

2

64

9.

Физика

2

64

10.

Рачунарство и информатика

1

32+30

11.

Музичка култура

1

32

12.

Ликовна култура

1

32

13.

Физичко васпитање

2

64

СВЕГА:

30

990